https://tzmakslasstudija.blogspot.com/p/glezniecibas-un-zimesanas-kursi.html

Nodarbības pieaugušajiem notiek ceturtdienās

Rīta grupa pl.11.00 līdz 14.00

Vakara grupa pl.18.00 līdz 21.00

vai sestdienās 16.00-19.00

Nodarbas notiek vienu reizi nedēļā.

Jauno dalībnieku uzņemšana

notiek visa gada garumā ar individuālu

apmācības programmu un uzstādītajiem mērķiem.

Var izvēlēties zīmēšānas vai gleznošanas nodarbības.

Zīmēšanas kurss sagatavošanās iestājeksāmeniem

Akdāmiskā zīmējuma apgūšana

no vienkāršām formām līdz figūrai.

Priekšzināšanas nav nepieciešamas-

sāku mācīt no pašiem pamatiem

-katrs dalībnieks to dara induviduāli un atšķirīgi.

Viss ir atkarīgs no mērķa un sev uzstādītajiem uzdevumiem.

Apmācības kopējais ilgums atkarīgs no izvēlēto tehniku

un veidu daudzumaun apmeklējamo stundu skaita:

Nodarbibu dienas un laiki ir atkarīgi no sezonas

un vienošanās ar jaunajiem dalībniekiem,

( par ko lūdzu intereseties zvanot

vai e-pastā)

Jauno dalībnieku uzņemšana

notiek visa gada garumā ar individuālu

apmācības programmu un uzstādītajiem mērķiem,

neierobežota vecuma interesentiem.

Priekšzināšanas nav nepieciešamas.

Latviešu vai krievu valodās.

Cena par nodarbībām mēnesī- 60 EUR mēnesī,

(15 EUR par nodarbību-režīms

3stundas dienā,vienu reizi nedēļā)

 

 

Terēze Zaķe- 20064467 

makslasstudija@gmail.com

 

https://tzmakslasstudija.blogspot.com/

 

Rīgā, Cēsu ielā 8

 

Pilnu studentu darbu arhīvu var apkatīt studijā.

 

 

 

 

 

Eļļa-

Photo Gallery: Gleznošana uz audekla, akvarelis

Akvarelis

Topic: Gleznošana, zīmēšana

No comments found.

New comment